قابل پاسخگویی
عمومی

ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻙ ﻣﺪﺗﻴﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺳﺮﻡ ﺿﺨﻴﻤﻮ ﺧﻮﺏ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﻳﻜﻢ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻫﺎﻡ ﻛﻢ ﭘﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﭘﺪﺭﻡ ﻫﻢ ۵۰ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻭ ۳۰% ﻣﻮﻫﺎﺵ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺍﺻﻼ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻛﺠﺎﺱ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ؟

1 پاسخ

دوست عزیز ابتدا باید ازمایش بدید ومعاینه بشید بعد میشه نظر داد

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید