قابل پاسخگویی
عمومی

سه جاي بدنم قرمز و حارش و بوسته ميده

1 پاسخ

حتما برای معاینه به پزشک مراجعه کنید این مورد با عکس دقیقا قابل تشخیص نیست و حتما نیاز به معاینه دارد

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید