قابل پاسخگویی
عمومی

سلام
تزریق چانه تا چقدر می ماند و هزینه آن را می شودحدودا بگویید؟

1 پاسخ

یا یک ساله تزریق میشه و یا ۱۸ ماهه هزینه به معاینه و میزان ژل مورد نیاز بستگی داره

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید