قابل پاسخگویی
عمومی

تزریق چربی در صورت باید چند بار تکرار شود؟

1 پاسخ

همیشه نیاز به تکرار نیست ولی اگر نیاز باشد ۱تا ۳ بار

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید