قابل پاسخگویی
عمومی

ببخشید خانوم دکتر شما با بیمه خدمات درمانی یا کارت طلایی قرار داد دارید؟

1 پاسخ

نه عزیزم

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید