قابل پاسخگویی
عمومی

باسلامن مریم ۲۰ ساله با۵۲ کیلووزن هستم مجرد. .من۴ساله ریزش مودارم ,,ودارای موی زایدبرروی سینه شده ام. وتمام آزمایشات هورمونی وآهن و…انجام دادم ودکتربمن گفت همه آزمایشات نرمال فقط d3 خیلی پاین بنظرشماهمین باعپ ریزش موشده چون من نه استرس دارم نه زمینه ارپی مشکل هورمونی واهن وروی هم ندارم .تورخداجواب بدین .برای درمانش چیکارکنتم؟
tsh=1.450 normal=0/297-6/2
lh=3/52 ovulation phase=14-95/6
post menopausal=7/7-58/5
luteal phase=1/0-11/4
folicular ph=2/4-12/6
prolactin=21/43 women=4/79-23/3
testosterone=0/35 20-49 years=0/084-0/481
fsh=4/80 ovulation phase=2/4-21/5
post menopausal=25/8-134/8
luteal phase=1/7-7/7
folicular ph=3/5-12/5
درسونوگرافیم مشکل وکیستی مشاهده نشده.

1 پاسخ

اگر بقیه آزمایشاتتون هم نرمال هست باید بفرمایید چه چیزهایی برای درمان یا شستشوی سر استفاده می کنید و چربی ریشه یا شوره و خارش در سر دارید یا نه فکر کنم بهتره مشاوره تلفنی با مشاور من انجام بدید

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید