هیالورونیک اسید به صورت طبیعی در بافتهای بدن مانند پوست ,مفاصل ,بافت همبند و ..وجود دارد

و ژلهای تزریقی هیالورونیک اسید بر خلاف ژل هایی که ۱۰ سال قبل استفاده آن رایج  بود و ایجاد عارضه میکرد برای شما مشکلی به وجود نمی آورد.

و علاوه بر ایجاد حجم و فرم در قسمت های مورد نظرموجب شادابی و طراوت پوست می شود.

ژل های تزریقی هیالورونیک اسید معتبر و استاندارد ,بدون عارضه هستند و ایجاد آلرژی نمیکنند. همچنین عوارض ژل های منسوخ شده قدیم به نام پلی آکریل آمید ها را ندارند.

بنابراین امکان جابجایی یا واکنش های بدن به آن وجود ندارد از انواع معتبر هیالورونیک اسیدها می توان به تئوسیال ,ژوویدرم , رستیلن و پرلن اشاره کرد.

teosial
perlane
juvederm
restylane

15